dilluns, 15 d’octubre de 2012

SONG
Imagine - John Lennon


Imagine there's no heaven                                               Imagina que no hi ha cel

It's easy if you try                                                           És fàcil si ho intentes
No hell below us                                                             Sense l'infern sota nostre
Above us only sky                                                          Sobre nostre nomès el cel
Imagine all the people living for today                                Imagina tothom vivint l' avui

Imagine there's no countries                                            Imagina que no hi ha països
It isn't hard to do                                                            No és difícil de fer-ho
Nothing to kill or die for                                                   Res per matar o morir
And no religion too                                                          Ni religions tampoc
Imagine all the people living life in peace                           Imagina tothom vivint la vida en pau

You, you may say                                                          Tú, tu pots dir
I'm a dreamer, but I'm not the only one                             que sóc un somiador, però no sóc l'únic
I hope some day you'll join us                                          Espero que algún dia t'uneixis a nosaltres
And the world will be as one                                             i el món serà com un

Imagine no possessions                                                  Imagina que no hi ha posessions
I wonder if you can                                                          M'agradaria saber si pots
No need for greed or hunger                                             Sense necessitat de codicia ni de gana
A brotherhood of man                                                      Una germanor d'homes 
Imagine all the people sharing all the world                        Imagina a tota la gent compartint el món

You, you may say                                                           Tú, tu pots dir
I'm a dreamer, but I'm not the only one                              que sóc un somiador, però no sóc l'únic
I hope some day you'll join us                                           Espero que algún dia t'uneixis a nosaltres
And the world will live as one                                             i el món serà com un

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada